Speeltuin

Speeltuin uitdagend voor alle leeftijden

Onze speeltuin-locatie is geschikt voor alle leeftijden en we hebben gekozen om hier geen entree gelden te vragen.

 • avonturenparcours, vogelnest-schommel, kabelbaan, klimtoren met glijbaan, grote trampoline en voetbalkooi (4-12 jaar)
 • grote zandbak (0-3 jaar)
 • rondom voorzien van een veilig hekwerk
 • tevens zitgelegenheid in de speeltuin
 • gratis toegang speeltuin; consumptie verplicht
 • kinderen alleen onder toezicht

DD59-speeltuin1 DD59-speeltuin2

Huisregels

Spelen is leuk, zo lang het veilig is. Daarom hebben we een aantal huisregels. Wij vertrouwen erop dat de kinderen, ouders en begeleiders deze regels respecteren:

 • Het verblijf in de speeltuin en het gebruik van de toestellen geschiedt op eigen risico.
 • Schoenen moeten uit op de trampoline en het springkussen.
 • Ouders / begeleiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen en voor het juiste en veilige gebruik van de speeltoestellen.
 • De bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen meegebrachte spullen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van meegebrachte goederen, of voor schade veroorzaakt door deze goederen.
 • Huisdieren mogen niet op het speelterrein, met uitzondering van hulphonden.
 • Afval graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren, glaswerk is verboden op het speelterrein.
 • Het is verboden alcoholhoudende drank en verdovende middelen mee te nemen en te nuttigen in de speeltuin.
 • Verbaal of lichamelijk geweld en (on)gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • Bij diefstal of een ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.
 • Bij gebruik speelterrein en/of terras, is vertering altijd verplicht. Het meebrengen van eigen drank of etenswaren is natuurlijk NIET toegestaan !!