Huisregels

Welkom beste vissers,

Om al onze gasten een leuke visdag te bezorgen hanteren we een aantal spelregels. Mochten er nog vragen zijn of is er iets niet naar wens, blijf er niet mee rondlopen, maar vraag gerust! Rest ons u nog een geweldige visdag toe te wensen bij “Visvijvers Losser”.

Met gastvrije groet,
Lucién & Leoni Game

Huisregels voor het vissen

 1. Wij vragen u eerst te melden in de ontvangstruimte voor het begin van de vis-sessie en wij rekenen erop dat u aan het einde van de vis-sessie op tijd zult stoppen. U dient ook zelf uw eindtijd in de gaten te houden.
 2. Visbenodigdheden kunnen worden gekocht in de “DD59” ontvangstruimte en hengelsportuitrusting kan daar worden gehuurd.
 3. Het kan zijn dat een visvijver is afgehuurd, dit wordt vermeld op het mededelingenbord en op onze website.
 4. Kinderen onder de 12 mogen uitsluitend vissen onder begeleiding van een volwassene.
 5. Houd aan de vijver gepaste afstand van uw medevisser, zodat iedereen een plezierige visdag heeft.
 6. Bewaar stilte rond de vijvers en vermijd rumoer en lawaai. Akoestische beetverklikkers en radio’s zijn dan ook niet toegestaan.
 7. Vliegvissen is toegestaan mits dit qua drukte acceptabel is.
 8. Er mag alleen gevist worden met natuurlijke aas soorten of forellendeeg. (geen kunstaas zoals; twister, dreg, jigs, blinker visjes of stukjes vis, enz.)
 9. In verband met de kwaliteit van het water en het welzijn van de vissen zijn lok- en vangmiddelen of voer niet toegestaan.
 10. Er mag uitsluitend met 1 hengel per persoon worden gevist.
 11. Tussentijds van vijver wisselen is niet toegestaan.
 12. Geen vis scheppen, welke niet met de hengel gevangen is !!
 13. De gevangen forel mag niet worden terug gezet in de vijvers, maar dienen direct te worden gedood door een ferme tik op de kop alvorens te worden onthaakt.
 14. Gevangen forel dienen gekoeld bewaard te worden. Koelboxen en ijs zijn aanwezig.
 15. Leefnetten zijn niet toegestaan !!
 16. Alle vissoorten anders dan forel dienen te worden teruggezet.
 17. Schade aan het gehuurde materiaal moet worden vergoed.
 18. Maakt u gebruik van onze slachtplaats, en/of een koelbox deze gaarne schoon achter laten.
 19. Regels waarin niet is voorzien beslist de beheerder.

Huisregels voor het visterrein

 1. Het betreden van het (vis)terrein van “Visvijvers Losser” is geheel voor eigen risico.
 2. Alle voertuigen moeten op de daartoe voorziene plaatsen geparkeerd worden.
 3. Het is verboden zich op fietsen of bromfietsen voort te bewegen op het visterrein.
 4. Eerbiedig de oevers en de beplantingen
 5. Laat uw visplek schoon achter en gooi het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. (geldt ook voor sigaretten peuken..)
 6. Honden en andere dieren zijn niet toegestaan op het vissterrein.
 7. De vijvers zijn enkel voorbehouden voor de vissport. Zwemmen, baden enz. is verboden !!
 8. Openbare dronkenschap en het lastig vallen van uw medemens zal niet worden getolereerd en u zult onmiddellijk het terrein moeten verlaten.
 9. Eigen meegenomen eten en drinken langs onze vijvers is NIET toegestaan.
 10. Er is geen doorgang mogelijk van het visterrein naar de horeca/speeltuin en ook niet andersom. (ook geen kinderen onbeheerd over hekwerk zetten)
 11. Regels waarin niet is voorzien beslist de beheerder.

 

Regeln für unsere Fischteiche

Willkommen liebe Angelfreunde!

Damit unsere Gäste einen schönen Fischtag erleben können,  gibt es einige Regeln beim Angeln. Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, bitte melden Sie sich bei uns! Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag. Petri Heil!

Mit freundlichem Gruss,
Lucién & Leoni Game

Regeln beim Fischen

 1. Wir bitten Sie, sich vor dem Anfang des Anglens im Empfangsraum zu melden. Bitte berücksichtigen Sie das Ende Ihrer Anglerzeit.
 2. Fischerei-Gerät und Anglerausrüstung können Sie im “Visvijvers Losser”-Empfangraum kaufen oder mieten.
 3. Wenn ein Fischteich vermietet worden ist, wird dies auf dem Aushang und auf unserer Webseite erwähnt.
 4. Kinder unter 12 Jahren dürfen ausschliesslich in Begleitung eines Erwachsenen angeln.
 5. Sorgen Sie bitte dafür, dass Sie einen Mindestabstand zu anderen Anglern einhalten.
 6. Kümmern Sie sich bitte um Ruhe bei den Teichen und vermeiden Sie Lärm. Akustische Bissanzeigen und Radios sind daher nicht erlaubt.
 7. Fliegenfischen ist erlaubt unter der Bedingung dass die Zahl der Angler dies ermöglicht.
 8. Nur Naturkoder oder Forellenteig sind erlaubt. ( kein Kunstkoder, wie Twister, Jigs, Bleicherfische usw.)
 9. Mit Rücksicht auf die Wasserqualität und das Wohlbefinden der Fische sind Lock- und Fangmittel oder Futter nicht erlaubt
 10. Es ist nur eine Angelrute pro Person erlaubt.
 11. Zwischenzeitlich den Teich wechseln ist nicht gestattet.
 12. Sie dürfen keine Fische aus dem Wasser holen, die nicht mit einer Angel gefangen sind!
 13. Eine gefangene Forelle darf nicht in den Teich zurückgesetzt werden, sondern soll sofort mit einem Schlag auf den Kopf getötet werden, bevor der Fisch abgehakt wird.
 14. Gefangene Forellen sollen gekühlt aufbewahrt werden. Es gibt Kühlboxen und Eis.
 15. Setzkescher sind nicht gestattet!!
 16. Ausser Forellen sollen andere Fische zurückgesetzt werden.
 17. Schäden am gemieteten Material sollen ersetzt werden.
 18. Wenn Sie unsere Schlachtstelle benutzen und/ oder eine Kühlbox, bitten wir Sie, diese sauber zu hinterlassen.
 19. In Situationen, in denen keine Regeln zur Verfügung stehen, entscheidet der Verwalter.

Regeln für das Fischgebiet

 1. Das Betreten des ( Fisch)Gebiets “Visvijvers Losser” ist ganz und gar auf eigene Gefahr
 2. Fahrzeuge dürfen nur auf den gekennzeichneten Abstellflächen geparkt werden.
 3. Der Gebrauch von Fahrrädern und Mopeds auf dem Fischgebiet ist verboten.
 4. Bitte haben Sie Ehrfurcht vor Ufern und Pflanzen!
 5. Hinterlassen Sie bitte Ihre Fischstelle sauber und werfen Sie Abfälle in die dafür vorgesehenen Abfalleimer.
 6. Die Teiche sind nur für den Anglersport bestimmt. Schwimmen, Baden usw. sind nicht gestattet!!
 7. Trunkenheit in der Öffentlichkeit und das Belästigen Ihrer Mitmenschen werden nicht toleriert und in diesem Fall werden Sie unser Gebiet unmittelbar verlassen müssen.
 8. Der Konsum von selbst mitgeführten Esswaren und Getränken ist bei unseren Teichen NICHT gestattet.
 9. Es gibt keinen Durchgang vom Fischgebiet zu dem Restaurant/ Spielplatz und auch nicht umgekehrt.
 10. In Situationen, in denen keine Regeln zur Verfügung stehen, entscheidet der Verwalter